Platformsdemonstration

 

 
 

HVAD ER PLATFORMS CLAIRVOYANCE?

En platforms-clairvoyance er en kort personlig clairvoyance med tilskuere. En platform er en opsats, podie eller en scene, hvor clairvoyanten som regel er placeret så alle kan se den clairvoyant som arbejder.

Kirkerne har et podiet, hvor præsten står og holder sin prædiken.  Ordet ”platforms clairvoyance” bruges ikke så ofte mere, idet de fleste foredragssale ingen podier har. I dag siger man mest "clairvoyance-demonstration". Ved at bruge denne demonstrations form, skaber man en fornuftig og nysgerrig tilgang til de mennesker, der i forvejen er lidt åbne overfor ”den anden verden”.

Mennesker, der har en rationel tankegang, vil ofte få nogle aha oplevelser! Her vil der være smagsprøver på: Hvad clairvoyance kan anvendes til som arbejdsredskab. Den clairvoyante vil ofte fortælle om dagligdags ting eller give råd og vejledning til deltagerne. Stemningen er ofte humoristisk, uhøjtidelig, men altid seriøs. Ofte vil der være mennesker til stede, du ikke kender og derfor ikke har lyst til, at dele dine mest personlige ting med. Det vil sige at dybt personlige oplysninger ikke fortælles i offentligheden, men bagefter under 4 øjne. Clairvoyanten har tavshedspligt med hensyn til den information du modtager.

Normalt varer det ca. 2 ½  time inkl. pause. Deltagerantallet kan varirerer, Men 15 - 20 personer er et godt tal. Nu flere der er til at dele oplevelsen, des større harmoni skabes gennem enerigien.

HVAD ER KLARSYN:

Et klarsyn har primært til formål at etablere kontakt til den åndelige verden – at vise der er et liv efter det jordiske liv. Det foregår ved at mediet etablerer en kontakt til den afdøde, der har en relation til en eller flere personer blandt publikum. Her er samarbejdet med publikum meget vigtigt, da en god kontakt beror på publikums samarbejde.

Mediet har brug for den energi publikum kommer med, det vil sige et åbent sind, humoristisk sans og begge ben på jorden. Når kontakten etableres til en afdød er det vigtigt at publikum markerer, lige så snart de forstår beskrivelsen og mener at relationen til den afdøde vedkommer dem. Det være sig hele beskrivelsen eller bare dele af den.

Det sker typisk ved at række hånden i vejret og tilkendegive hvilke dele, der kan genkendes. Det er meget vigtigt at den afdøde placeres hos den relevante person blandt publikum, før vi kommer til den egentlige bevisførelse, hvor personlige ting omkring afdøde videregives. Det kan være mange forskellige ting, dødsårsag, årstal, arvegods, navne m.v.

Den afdøde tilkendegiver sig med præcis samme personlighed som var karakteristisk for denne i det jordiske liv. Var afdøde meget talende fremstår personen som sådan.

Var afdøde derimod tavs fremstår denne som sådan etc. Når den afdøde giver sig til kende, er det oftest for at videregive et budskab til dets kære, som vi medier så videregiver til den relevante publikummer. Et andet element i en klarsynsdemonstration er mindre clairvoyante budskaber, ideer og råd til publikum som videregives til dette via clairvoyanten / mediet. Når mediet henvender sig til en eller en gruppe blandt publikum, kan alle forstå det sagte ord, men ikke den følelsesmæssige del.

En kontakt til en afdød kan ofte være bevægende, hvor glædens eller sorgens tårer kan vise sig. Mediet bestemmer ikke hvem der ønsker kontakt fra den åndelige verden. Dette er udelukkende de afdøde der afgør dette. Derfor bliv ikke skuffet hvis ikke du får en kontakt.

 

HVAD ER KLARSYN afdødekontakt ?

Klarsyn er at kunne "se" væsner / afdøde sjæle, og har det primære formål, at etablere kontakt til den åndelige verden, og vise at der er foregår mere imellem himmel og jord, end hvad de fleste tror. Mediet etablerer en kontakt til den afdøde, der har en relation til en eller flere personer blandt publikum. Her er samarbejdet med publikum meget vigtigt, da en god kontakt beror på publikums samarbejde. Mediet har brug for den energi publikum kommer med, det vil sige et åbent sind, humoristisk sans og begge ben på jorden. Når kontakten etableres til en afdød, er det vigtigt at publikum markerer, (lige så snart de forstår beskrivelsen og mener at relationen til den afdøde vedkommer dem), ved at række hånden i vejret, eller ved at fortælle, at det er dem, den afdøde henvender sig til. Det er meget vigtigt, at den afdøde placeres hos den relevante person blandt publikum, før vi kommer til den egentlige bevisførelse, hvor personlige ting omkring afdøde videregives. Det kan være mange forskellige ting, dødsårsag, årstal, arvegods, navne m.v. Den afdøde, tilkendegiver sig med præcis den samme personlighed,  der var karakteristisk for denne i det jordiske liv. Var afdøde meget talende fremstår personen som sådan. Var afdøde derimod tavs fremstår denne som sådan etc. Når den afdøde giver sig til kende, er det oftest for at videregive et budskab til dets kære, som vi medier så videregiver til den relevante publikummer. Et andet element i en klarsynsdemonstration er mindre clairvoyante budskaber, ideer og råd til publikum som videregives til dette via clairvoyanten / mediet. Når mediet henvender sig til en eller en gruppe blandt publikum, kan alle forstå det sagte ord, men ikke den følelsesmæssige del. En kontakt til en afdød kan ofte være bevægende, hvor glædens eller sorgens tårer kan vise sig. Mediet bestemmer ikke hvem der ønsker kontakt fra den åndelige verden. Dette er udelukkende de afdøde der afgør dette. Derfor bliv ikke skuffet hvis ikke du får en kontakt.